meta content="www.istra-photo-tours.eu" name="author">

Dobro došli na stranicu (blog) Istra Photo Tours!

Istra Photo Tours (fotografije, putovanja, izleti po Istri)

   
 !NAJNOVIJE!

Od Sutivanca do Medančići i Gorica © 05.08.2017

Ako želite upoznati Istru i sve lijepo u njoj ovdje ćete pronaći kratke zapise i razne fotografije Istre putovanja po Istri. Nadamo se da će Vam se to svidjeti i da će Vas ponukati da i Vi posjetite nešto od toga tj dati Vam ideju za slobodan dan, vikend, izlet u prirodu i da krenete u istraživanje Istre!

Web stranica www.istra-photo-tours.eu povezana je sa blogom istra-photo-tour.blogspot.hr gdje se nalaze svi tekstovi i fotografije izleta i obilaska Istre od 2012-2017 godine!

Oprtalj Istra Rovinj Istra

Suradnja!

Turističke zajednice, mjesne zajednice i svi ostali, ako ste zainteresirani da našoj stranici tj blogu objavimo fotografije Vašeg mjesta, grada, sela, zanimljive povijesne cjeline, arheološkog nalazišta javite nam se za dogovor!

Pokažimo Istru u najboljem izdanju! Namjera je ovdje prikazati kompletnu Istru na jednom mjestu a za to nam je potrebna Vaša pomoć da to bude što reprezentativnije i sadržajnije.

Radujemo se ako možemo skupa s Vama razviti neki novi i uzbudljiv program!

Seljaci Istra Učka @ pogled na Učku iz Istre

Izleti po Istri:

Do sada na blogu obiđeno i zabilježeno: Kropinjak, Slum, Gornja Nugla, Krkuž, Kompanj, Černehi, Vodice, Jelovice, Račja Vas, Rašpor, Trstenik, Dane, Brest pod Žbevnicom, Klenovšćak, Prapoće, Podgaće, Lanišće, Brgudac, Semići, Brest po Učkom, Gorenja Vas, Seljaci, Zrenj, Oprtalj, Šterna, Buje, Uspon Istarskog razvoda, Kotli, Motovun, Dvigrad, Plomin, Nova Vas, Kurelovići, Kožljak, Katun, Vranja, Boljunsko polje, Hum, Paz, Gologorica, grad Pula, Učka (Lovranska draga), Učka (vrh Učke Vojak), Kršanski Kaštel ili stari grad Kršan, Pićan, Lindar, Škljonki, Sv.Juraj, Škopljak, Mala Učka, Luka Plomin, Rabac, Stari grad Labin, Limski zaljev, Kloštar, Sveti Lovreč, Poreč, Bale - Valle, Fažana, Nacionalni park Brijuni, Savudrija, Grožnjan night, Koromačno, Trget, Most Raša, Barban, Valtura, Šišan, Ližnjan, Medulin, Gradinje, Ipši, Beninići, Štelki, Škeri, Sveta Jelena, Sveta Lucija, Tarkusi, Brdo, Kućibreg, Brič, Oskoruš, Merišće, Momjan i Kaštel u Momjanu, Sveti Mauro, Šumber, Laginji, Žminj, Svetvinčenat, Boni i Maćuki (Učka), Funtana, Rovinj, Vrsar, Jezero Butoniga, Brgad (Strana), Cunj, Selca, Počekaji, Sveti Duh kod Štrpeda, Kaštel Petrapilosa (Opatija), Baredine, Salež, Završje, Oslići, Draguć, Grimalda, Zajerce (Zajerci), Vrh, Krušvari, Paladini, jezero Butoniga, Ukotići, Kašćerga, Trviž, Tinjan, Selina prema Dvigradu, Šetnica slap i Draški Slap Lovranska Draga, Martinci, Racari, Bakar, Jezer, Račice, Rimnjak, Zabrda, Medveje, Marčeneško polje, Kijeka, Negnar, Juradi, Kršikla, Vodnjan, Juršići, Beram, Čerišnjevica, Grdoselo, Gradinje, Letaj, Belaj, Grobnik-Gradinje, Ladanjski dvorac Barbo, Utvrda Possert (Posert), Gologorički slap Lukačići, Slap Sopot, Floričići, Potpićan, Čehi, Bregi, Tencići, Borut, Vidikovac Paz, Rismarica, selo Potoki Učka, slapovi Trebišća Učka, Zagrad i Kaštel Kožljak, Grabrova poviše Mošćenica, Dolenja Vas, Lupoglav kaštel Brigido, Škrlji, Mariškići, Breg, Skitača, Skvaranski, Ravni, Drenje, Crni, Sveta Marina, Duga Luka, Šumber St.grad, Kaštel Šumber, Ružići, Sv.Martin, Paradiž, Kunj, Barbići, Nedešćina, Rakanati, Tupaljica, Rakovik, Ivančići, Gospodi, Lesišćina, Sveti Stjepan, dolina rijeke Raše, Mutvoran, Krnica, Krnički Porat, Rakalj (stari Rakalj), Krbune, Kostrčani, Brdo, Zankovci, Ćepić, špilja Mramornica kod Brtonigle, Zip line Pazinska jama, Novaki Motovunski, Sveti Rok, Kaldir, Meloni, Feštini (špilja Feštinsko Kraljevstvo), Sutivanac, Dolica, Medančići, Cvitići, Risi, Varoš, Gorica, Rapanji

Objave na blogu / izleti po Istri:

 1. Ćićarija @ Kropinjak, Slum, Gornja Nugla, Krkuž, Kompanj © 01.11.2015
 2. Vodice © 01.11.2015
 3. Jelovice © 01.11.2015
 4. Račja Vas © 25.04.2015
 5. Rašpor © 25.04.2015
 6. Trstenik © 25.04.2015
 7. Dane © 25.04.2015
 8. Brest pod Žbevnicom © 25.04.2015
 9. Klenovšćak © 25.04.2015
 10. Prapoće © 25.04.2015
 11. Podgaće © 25.04.2015
 12. Lanišće © 25.04.2015
 13. Brgudac © 25.04.2015
 14. Semići © 25.04.2015
 15. Brest pod Učkom © 25.04.2015
 16. Gorenja Vas groblje © 25.204.2015
 17. Podno Učke © Lovranska draga, 09.11.2015
 18. Uspon Istarskog razvoda Aleja glagoljaša © 22.03.2015
 19. Kotli - malo bajkovito mjestašce u Istri © 22.06.2014 i 22.03.2015
 20. Motovun © 25.07.2015
 21. Seljaci, Zrenj, Oprtalj, Šterna, Buje © Istra 23.07.2015
 22. Dvigrad (tal. Duecastelli, Docastelli) © 30.05.2015
 23. Plomin © Istra, 26.12.2015
 24. Šušnjevica, Istra © 26.12.2015
 25. Nova Vas (Kršan) © 26.12.2015
 26. Foto reportaža cestom od Vranja-Vozilići © 26.12.2015
 27. Hum najmanji grad na svijetu © 12.07.2013
 28. Kaštel Boljun © 12.07.2013
 29. Grad Pula © 18.07.2015
 30. Oblačno sunčane igre na Učki © Vojak 13.01.2016
 31. Kršanski Kaštel ili stari grad Kršan © 21.02.2016
 32. Pićan grad legendi © 21.02.2016
 33. Lindar u Istri © 28.03.2016
 34. Cestom Škljonki-Valeti-Sv.Juraj-Vlahovići-Škopljak © 28.03.2016
 35. Mala Učka © 22.04.2016
 36. Luka Plomin © 29.04.2016
 37. Grad Rabac © 29.04.2016
 38. Stari grad Labin by Night © 29.04.2016
 39. Limski zaljev i Lim Fjord & Kloštar © 06.05.2016
 40. Sveti Lovreč © 07.05.2016
 41. Grad Poreč © 07.05.2016
 42. Bale - Valle u Istri © 28.05.2016
 43. Fažana & Nacionalni Park Brijuni © 28.05.2016
 44. Savudrija © 05.06.2016
 45. Grožnjan night © 05.06.2016
 46. Kroz Istru; Koromačno,Trget, Most Raša, Barban, Valtura, Šišan, Ližnjan, Medulin, Pula © 09.07.2016
 47. Kroz Istru; od Gradinje (Ipši) do Momjana © 21.07.2016
 48. Od Sovinjaka prema Motovunu © 26.07.2016
 49. Šumber, Žminj, Svetvinčenat © 05.08.2016
 50. Boni i Maćuki i OFF ROAD Veprinac-Račja Vas © 10.08.2016
 51. Izlet Od Brgada - Kaštel Petrapilosa - Buje © 18.09.2016
 52. Izlet Od Kotle - Dvigrad - Rovinj © 22.09.2016
 53. Đir po Učki do Vranja © 13.10.2016
 54. Šetnica slap i Draški Slap u Lovranskoj dragi © 23.10.2016
 55. Od Martinci do Juradi i Paza © 13.11.2016
 56. Vodnjan / Dignano Istra © 18.11.2016
 57. Od Berama do Gradinja (Paz) © Istra, 18.11.2016
 58. Od Letaja do Slap Sopot (Ladanjski dvorac Barbo, utvrda Possert) © 01.12.2016
 59. Čehi - Bregi - Tencići - Borut - Rismanica © 10.12.2016
 60. Selo Potoki - slapovi Trebišća ispod Učke © 15.12.2016
 61. Zaselak Zagrad i Kaštel Kožljak © 15.12.2016
 62. Podno Učke Izlet Grabrova poviše Mošćenica © Mošćenička draga © 09.01.2017
 63. Dolenja Vas, Lupoglav, Škrlji, Mariškići, Brest pod Učkom © Ćićarija © 29.01.2017
 64. Breg, Skitača, Skvaranski, Ravni, Drenje, Crni, Sveta Marina, Duga Luka, Labin © 05.02.2017
 65. Šumber Kaštel St.Grad-Ružići-Sv.Martin-Paradiž-Kunj-Barbići-Nedešćina © 26.02.2017
 66. Rakanati, Tupaljica, Rakovik, Ivančići, Gospodi, Sv.Stjepan © 17.03.2017
 67. Dolina rijeke Raše © 25.03.2017
 68. Mutvoran-Krnica-Rakalj (stari Rakalj kaštel i crkva sv. Agneze) © 25.03.2017
 69. Krbune Istra © 07.04.2017
 70. Istra; Kostrčani Brdo Zankovci i Ćepić © 07.04.2017
 71. Istarske atrakcije @ špilja Mramornica Brtonigla Stancija Drušković Sterle © 04.06.2017
 72. Zip line Pazinska jama @ istra-photo-tour.blogspot.hr © 25.07.2017
 73. Novaki Motovunski, Sveti Rok, Kaldir, Meloni © 25.07.2017
 74. Istarske atrakcije @ Špilja Feštinsko kraljevstvo u Istri selo Feštini © 05.08.2017
 75. Od Sutivanca do Medančići i Gorica © 05.08.2017

Istra Photo Tour

Odmor u Hrvatskoj

Istra Photo Tours 2015/2017 © All Rights Reserved